ΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ

Τα γραφεία του ΣΕΔΑΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ στεγάζονται στο στάδιο της ΠΡΟΝΟΙΑΣ (25ης Μαρτίου 7 & Ηπείρου), εκεί όπου πραγματοποιούνται και οι προπονήσεις των αθλητών και αθλητριών του συλλόγου μας. Το συγκεκριμένο στάδιο περιλαμβάνει 5 διαδρομές (εσωτερική – 200 μέτρων και εξωτερική 250 μέτρων), σκάμμα για τριπλούν και μήκος, καθώς και βαλβίδα ρίψεων.