ΕΚΛΟΓΕΣ ΞΑΝΑ ΣΤΟΝ ΣΕΔΑΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ!

www.sedasperamatos.gr

Την Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου 2018 και μετά από πρόσκληση του πλειονοψηφήσαντος συμβούλου κ. Γιάννη Ψωμιάδη, συνεδρίασαν στον ΣΕΔΑΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη την σύσταση σε Σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, αυτών δηλαδή που εξελέγησαν στις εκλογές της 29ης Ιανουαρίου 2018. Μετά από συζήτηση και λόγω διαφωνιών επί του θέματος, δήλωσαν εγγράφως την παραίτησή τους οι κ. Θαγγόπουλος Αθανάσιος, Γιαννακόπουλος Παναγιώτης, Γρηγοριάδης Χριστόφορος και Τσίγκος Στέργος.

Κατόπιν τούτου και σύμφωνα πάντοτε με το καταστατικό του Συλλόγου, προκηρύσσονται εκ νέου  Αρχαιρεσίες στον Σύλλογο, οι οποίες πρέπει να διεξαχθούν εντός μηνός, δηλαδή έως την 5η Μαρτίου 2018. Μέχρι τότε, την ευθύνη του Συλλόγου θα έχει το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο. Ευχή όλων, όπως μετά την διαδικασία των Αρχαιρεσιών, επέλθει ηρεμία  στον Σύλλογο και όλοι μαζί φροντίσουν ώστε ο Σύλλογος πετύχει τους στόχους του …

Leave a Reply