Εθελοντική Αιμοδοσία απο τον ΣΕΔΑΣ

 Ο ΣΕΔΑΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΕΡΑΜΑ

Στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οκτώβρη 2017, η πρόταση του Προέδρου κ. Γιάννη Ψωμιάδη για διοργάνωση Εθελοντικής Αιμοδοσίας από το Σωματείο, έγινε ομόφωνα αποδεκτή και αποφασίστηκε η άμεση σύνταξη σχετικού Κανονισμού Εθελοντικής Αιμοδοσίας. Αρμόδιος για την σύνταξη του σχετικού Κανονισμού και τις συνεννοήσεις με Τμήμα Αιμοδοσίας μεγάλου Νοσοκομείου ορίστηκε ο Πρόεδρος, ο οποίος θα ενημερώσει για τις ενέργειές του το Σώμα στο επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου. Στο συγκεκριμένο Πρόγραμμα, το οποίο θα περιλαμβάνει δύο αιμοδοσίες το έτος, θα κληθούν να στηρίξουν και τα υπόλοιπα Αθλητικά Σωματεία της περιοχής. Στόχος έναρξης υλοποίησης του Προγράμματος ορίστηκε το πρώτο τρίμηνο του 2018.

Με την αποδοχή της πρότασης του Προέδρου, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΔΑΣ Περάματος αποδεικνύει για μία ακόμη φορά το κοινωνικό του πρόσωπο, γιατί δυστυχώς στη χώρα μας, η έλλειψη και η ανεπάρκεια αίματος είναι μια ακόμα υπαρκτή κατάσταση που έχει ως άμεσο αποτέλεσμα να θέτει σε κίνδυνο τη ζωή όλων όσοι χρειάζονται το αίμα ως θεραπευτικό μέσο.

Η Εθελοντική Αιμοδοσία είναι μια χειρονομία καλής θέλησης, φροντίδας και αγάπης προς το συνάνθρωπό μας. Δεν υπάρχει πολυτιμότερο δώρο, αφού στην πραγματικότητα είναι δώρο ζωής για αυτόν που το δέχεται.

Το να είναι κανείς εθελοντής αιμοδότης είναι σημαντικό, γιατί η μονάδα αίματος που θα προσφέρει θα σώσει τη ζωή περισσότερων του ενός ασθενών. Ως μέλη της κοινωνίας, είναι ευθύνη μας να είμαστε εθελοντές αιμοδότες ασφαλούς αίματος.

 

Leave a Reply